Évf. 1 szám 1 (2012): Szent tér
Tanulmányok

Tér és idő: A Papi Törvény és a Szent Sátor

Karasszon István
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar (Budapest)
AXIS I/1. (2012) Szent tér

Megjelent 2012

Hogyan kell idézni

Karasszon, I. (2012). Tér és idő: A Papi Törvény és a Szent Sátor. Axis – Vallás- és eszmetörténeti folyóirat, 1(1), 113–121. Elérés forrás https://ojs.ppke.hu/axis/article/view/25

Absztrakt

Hogy a Papi Író kifejezetten érdeklődik a tér és idő behatárolása iránt, az aligha lehet kétséges: egyrészt a Papi Történetírás kezdete, a híres Gen 1 tökéletesen mutatja, hogy a világ teremtésének rendjében igen fontos a distinkció, a megkülönböztetés (a P saját terminológiájával a bádal, „szétválasztani, megkülönböztetni” ige a kulcsszó itt), ez talán már az első olvasatra feltűnik. A megkülönböztetés illet teret (a felső és az alsó vizek szétválasztását, Gen 1:7), de időt is (az éjjel és a nappal szétválasztását, Gen 1:4). Mindez nem új, hanem már hosszú évtizedek óta változatlan eredménye a tudománynak. Ugyanakkor azonban nemcsak a Papi Történetírás jellegzetességét láthatjuk mindebben, hanem – úgy tűnik – ez az elv általános szabályként uralta azt a módszert is, ahogy a Papi Író a régebbi, számára már adott anyagot kezelte.