Évf. 4 szám 2 (2023): A természet elemei a világ vallásaiban: víz, ásványok, kőzetek és fémek
Szaktanulmányok

„Összegyűjtötték őket arra a helyre, amelyet Harmagedónnak hívnak”: A végidők csatája az oszmánok elleni háborúk tükrében

Szuromi Kristóf
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar

Megjelent 2023

Hogyan kell idézni

Szuromi, K. (2023). „Összegyűjtötték őket arra a helyre, amelyet Harmagedónnak hívnak”: A végidők csatája az oszmánok elleni háborúk tükrében. Axis – Vallás- és eszmetörténeti folyóirat, 4(2), 123–133. https://doi.org/10.61176/Axis.2023.4.2.10

Absztrakt

15–16. századi látványos és a keresztény világ számára sokkoló győzelmi sorozatukkal az oszmánok – és rajtuk keresztül maga az iszlám – az európai ellenségkép középpontjába kerültek. A kezdeti élénk kíváncsiságot (úgymint az oszmánok eredetét, származását illetően) fokozatosan háttérbe szorította a katonai erejük, szervezettségük és más vallásuk által gerjesztett félelem, ami meghatározó eleme lett az 1500-as, illetve az 1600-as évek irodalmának, képzőművészetének, valamint egyre nagyobb számban jelen levő sajtótermékeinek. A korszakban az úgymond „törököt” egyaránt nevezték barbároknak, vadaknak, vérebeknek, a kereszténység ősellenségének, Isten büntetésének, a 16. század közepére pedig mind katolikus, mind protestáns oldalon dominánssá vált az oszmánok elhelyezése az eszkatologikus eseménysorban.