Évf. 4 szám 2 (2023): A természet elemei a világ vallásaiban: víz, ásványok, kőzetek és fémek
Szaktanulmányok

Drágakövek ég és föld között: 1Henok 18,6–8 lehetséges párhuzamai

Dávid Nóra
Szegedi Egyetem Bölcsészettudományi Kar Ókortörténeti Tanszék

Megjelent 2023

Hogyan kell idézni

Dávid, N. (2023). Drágakövek ég és föld között: 1Henok 18,6–8 lehetséges párhuzamai. Axis – Vallás- és eszmetörténeti folyóirat, 4(2), 103–114. https://doi.org/10.61176/Axis.2023.4.2.8

Absztrakt

A Virrasztók könyve elején (1Hen 1–36) több olyan történet olvasható, ami a különféle „rossz” eredetét írja le (betegségek, mágia, erőszak, stb.). Különösen jelentős bűn az égi és földi szféra keveredése, a Virrasztók lázadása. E történetek gyökere nem feltétlenül egy korra (és feltehetően nem is egy helyre) nyúlik vissza, többféle irodalmi hagyományt tükröz, leginkább a mezopotámiai és a görög hatás mutatható ki benne. Témám szempontjából ezek közül Aszáél (Azazél)2 története a legjelentősebb. Ő egy lázadó égi lény, aki megszegi a törvényeket, és kiszolgáltatja a földi embereknek a fémbányászat és ‑megmunkálás titkait, megismerteti velük a fegyverek, ékszerek és kozmetikumok világát. Az égi és a földi lények közti tudásátadás motívuma nem egyedülálló, a Virrasztók könyve több helyén is megjelenik, pl. mágiát, boszorkányságot, a „gyökerek vágásának módját” tanították a lázadó angyalok feleségeiknek (7,1). A nyolcadik fejezet ezt a képet tovább árnyalja, kiemeli Aszáélt, aki „kardok, kések, pajzsok és mellvértek készítésére tanította az embereket”. Ezután más titkos dolgokat is felfedett előttük, úgymint ékszerek és szépítőszerek elkészítését, drágakövek és színes festékek ismeretét. E tudományoknak, mint tudjuk, nagy hatása volt, Henok könyve is ezt erősíti: „S a világ megváltozott” (1Hen 8,1). A változás azonban negatív előjelű: elhatalmasodott a bűnök sora.