Évf. 4 szám 2 (2023): A természet elemei a világ vallásaiban: víz, ásványok, kőzetek és fémek
Szaktanulmányok

Az ószövetségi szent sátor nemesfém felszerelései, különös tekintettel Áron főpapi viseletére, valamint a melltáska (hósen) újszövetségi továbbélésére

István Mészáros
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorandusz

Megjelent 2023

Hogyan kell idézni

Mészáros, I. (2023). Az ószövetségi szent sátor nemesfém felszerelései, különös tekintettel Áron főpapi viseletére, valamint a melltáska (hósen) újszövetségi továbbélésére. Axis – Vallás- és eszmetörténeti folyóirat, 4(2), 81–91. https://doi.org/10.61176/Axis.2023.4.2.6

Absztrakt

Minden ünnep középpontjában a lét igenlése áll. Azért ünnepelünk, hogy az adott szituációhoz alkalmazkodva igent mondjunk önmagunk, embertársaink és a teremtett világ létezésére. Ezt az igent ünnepélyesen, vagyis nem a megszokott eszközökkel nyilvánítjuk ki, hanem a hétköznapin felülemelkedve, „mert a mindennapok életvitelének nem ezek az alapvető témái.” Hatványozottan igaz ez az istentiszteleti ünnepre, amely életet teremtő párbeszéd Isten és az emberi nem között.