Évf. 4 szám 2 (2023): A természet elemei a világ vallásaiban: víz, ásványok, kőzetek és fémek
Szaktanulmányok

„Bölcs mondások száz hulláma”: Vízzel kapcsolatos tibeti buddhista példázatok

Kuzder Rita
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, főiskolai tanár

Megjelent 2023

Hogyan kell idézni

Kuzder, R. (2023). „Bölcs mondások száz hulláma”: Vízzel kapcsolatos tibeti buddhista példázatok. Axis – Vallás- és eszmetörténeti folyóirat, 4(2), 65–79. https://doi.org/10.61176/Axis.2023.4.2.5

Absztrakt

Az epikus népköltészet műfajainak vizsgálatakor gyakran utolsónak maradtak a sorban a rövid epika műfajába tartozó, általában egy mondatnyi terjedelmű alkotások. Többnyire a közmondások, szólások, találósok, csúfolók viccek stb. tartoznak ebbe a műfajba. „A rövid műfajok epikus jellegét kétféle ok is magyarázhatja: egyrészt keletkezhetnek a semmiből, és vonulhatnak az epika fellegvárai felé; másrészt fordítva, az epika törmelékeinek is nevezhetjük őket. Mindkét lehetőségre sok példánk van, általában mégis azt mondhatjuk, hogy a rövid műfajok az epika előkészületei.”