Évf. 4 szám 2 (2023): A természet elemei a világ vallásaiban: víz, ásványok, kőzetek és fémek
Szaktanulmányok

Víz, nőiség, szinkretizmus: a Bībī Šahrbānū szentély története Iránban

Sárközy Miklós
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Megjelent 2023

Hogyan kell idézni

Sárközy, M. (2023). Víz, nőiség, szinkretizmus: a Bībī Šahrbānū szentély története Iránban. Axis – Vallás- és eszmetörténeti folyóirat, 4(2), 51–64. https://doi.org/10.61176/Axis.2023.4.2.4

Absztrakt

Az iszlám hódítás utáni iráni vallástörténet két legfontosabb jellegzetessége, a 7. és a 13. század közötti hosszú és lassú átmenet, melynek során a régi szászánida állam (Kr. u. 224–651) lakossága fokozatosan az iszlám valamelyik ágához csatlakozott. Az iráni lakosság iszlamizációjának folyamata lassú, tartományonként változó ritmusú volt, melynek részletei nem teljesen jól ismertek. Az iszlamizáció folyamata a 8. század második felében gyorsult fel az iráni tartományokban. A konverziós folyamatok felgyorsulásában jelentős szerepet játszhatott az Abbászida Kalifátus megszületése 750-ben, mely — mint ismert — jelentős iráni etnikai támogatást élvezett, s az új dinasztia adminisztrációjában tömegével jelennek meg az irániak, akiktől a kalifátus két dolgot várt el: az iszlamizációt és az arab nyelvűséget. Mindez magával vonta az iráni elitek, a vidéki dihqānok, dabīrok, a szászánida társadalom túlélő, helyben maradt vidéki elitjeinek fokozatos áttérését az iszlámra.