Évf. 4 szám 2 (2023): A természet elemei a világ vallásaiban: víz, ásványok, kőzetek és fémek
Szaktanulmányok

Birodalmi határok Hórusz és Széth hűs vizeinél az óegyiptomi 18. dinasztia királyi ideológiájában

Simon Rita
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar — Történelemtudományi Doktori Iskola, Egyiptológia Doktori Program, PhD hallgató

Megjelent 2023

Hogyan kell idézni

Simon, R. (2023). Birodalmi határok Hórusz és Széth hűs vizeinél az óegyiptomi 18. dinasztia királyi ideológiájában. Axis – Vallás- és eszmetörténeti folyóirat, 4(2), 7–26. https://doi.org/10.61176/Axis.2023.4.2.1

Absztrakt

A jelen tanulmány a Víz a világ vallásaiban 2022. november 24-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Vallástörténeti Workshopja és a Lendület Újasszír és Újbabiloni Pecséthengerek és Istenvilág Kutatócsoport közös rendezésében megtartott konferencián elhangzott hasonló című előadásom írásban publikált változata. A konferencia felhívásának olvasásakor a késő kori (Kr. e. 722—332) Yale kozmosztérkép töredékének tanulmányozásával foglalkoztam, amelyen az egyiptomiak által ismert világ (kozmosz) külső peremén elhelyezkedő úgynevezett Hórusz hűs vizének megjelenítése keltette fel érdeklődésemet. A következőkben ennek elemzésével: sajátos elhelyezkedésével az egyiptomi birodalmi határ északi pereménél, a déli határ külső szélén lokalizálható Széth hűs vizével történő párba helyezésével, a két isten hűs vizeinek jellegével és előfordulásukkal a 18. dinasztia királyi felirataiban, valamint a korabeli királyi ideológiában betöltött jelentőségükkel foglalkozom.