Vol. 7 No. 1 (2005)
Recensiones

Edit Bors : Az idő poétikája az önéletírásban. Rousseau, Gide, Sartre önéletírásának szövegnyelvészeti - pragmatikai elemzése

Published 01-05-2005

How to Cite

Csűry, I. (2005). Edit Bors : Az idő poétikája az önéletírásban. Rousseau, Gide, Sartre önéletírásának szövegnyelvészeti - pragmatikai elemzése. Verbum – Analecta Neolatina, 7(1), 333–335. Retrieved from https://ojs.ppke.hu/verbum/article/view/787

Abstract

Edit Bors : Az idő poétikája az önéletírásban. Rousseau, Gide, Sartre önéletírásának szövegnyelvészeti - pragmatikai elemzése [La poétique du temps dans l'autobiographie. L'analyse linguistique textuelle et pragmatique de l'autobiographie de Rousseau, Gide et Sartre]. Akadémiai Kiadó : Budapest, 2004, 160 pp.