Új folyam I. 2. szám (2023)
Látóhatár

Iskolai Közösségi Szolgálat gyakorlata a szerzetesi fenntartású gimnáziumokban 1.

Bodó Márton
Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, oktatási referens

Megjelent 2023-12-31

Kulcsszavak

 • Iskolai Közösségi Szolgálat,
 • szociális kompetenciák fejlesztése,
 • service-learning,
 • community service,
 • szeretetszolgálat

Absztrakt

A szerzetesi iskolák Iskolai Közösségi Szolgálati gyakorlatáról szóló tanulmány a következő kérdésekre igyekszik választ adni: Milyen nemzetközi egyházi előzményei vannak a magyar IKSZ bevezetésének? Milyen nemzetközi példák vannak a hatékony szociális érzékenységet növelő service-learning programokra? A közösségi szolgálat 2012-es bevezetése óta hogyan alakult a köznevelési rendszerben a szakmai támogatása országosan a programnak? A szerzetesi iskolákban milyen hatással volt a korábbi TESZI-programra a 2012-es IKSZ országos bevezetése? A covid milyen válaszokat igényelt a program átalakításában? Milyen 3 modell körvonalazható a szerzetesi iskolák gyakorlatában az IKSZ pedagógiai, hatékony vagy kevésbé hatékony felhasználására a szociális kompetenciák fejlesztése terén?

Egyértelműen körvonalazódik a szerzetesi iskolák egy szűk köre, amelyek bevezették a TESZI néven elterjedt Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumtól átvett programot még az IKSZ 2012-es bevezetése előtt és megküzdöttek adaptálásával, az IKSZ-hez illesztésével, illetve a covid alatti helyzettel egyaránt. Ezek az iskolák 2 különböző modellt képviselnek, illetve a Fényi Gyula útja jelent egy harmadik lehetséges megközelítést. Mindezek számos tanulsággal szolgálhatnak a köznevelési rendszer egésze számára a jövőre nézve. Elsődlegesen az elé a választás elé állítva őket, hogy szociális kompetenciák fejlesztésére használják a programot vagy más pedagógiai célra, vagy akár elsősorban társadalmi hasznosság van a fókuszban a pedagógiai jelleg helyett.

Hivatkozások

 1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről közösségi szolgálatra vonatkozó részei
 2. 20/2012. EMMI rendelet 133.§
 3. Assisi Szent Ferenc perugai legenda http://ofm.ro/kolozsvariferencesek/perugiai
 4. Bodó Márton (2014). A közösségi szolgálat 2011-es bevezetése és tanulságai. In Új Pedagógiai Szemle, 3–4. szám. 2014. 47–68.
 5. Bodó Márton (2019). Esettanulmány a marseille-i Lycée de Provance Szociális Cselekvés programjáról In Szociálpedagógia 2019/13, 186–210.
 6. Bodó Márton (2010). Gondolatok az értékelvű vizsgáról In Mester és tanítvány, 2010 február 25. szám 57–64.
 7. Dorner László (2019). A serdülő- és ifjúkori önkéntességgel kapcsolatos tapasztalatok empirikus vizsgálata. In Új Pedagógiai Szemle. 2019/1–2., 23–45.
 8. Furco Andrew (1996). „Service-learning: A Balanced Approach to Experiential Education.” https://digitalcommons.unomaha.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1104&context=slceslgen. (2023. 04. 09.) magyarul Kiss Anna fordításában In Szolgálati tanulás. A tapasztalaton alapuló oktatás kiegyensúlyozott megközelítése, Szociálpedagógia 2019/13, 5–13.
 9. Gottfried Adam (2008). Diakóniai-szociális tanulás: Egy új koncepció eredete, jellege és távlatai. In Lelkipásztor, 83. 12. sz. 442–451. https://archiv.evangelikus.hu/teologia/gottfried-adam-diakoniai-szocialis-tanulas-2013-egy-uj-koncepcio-eredete-jellege-es-tavlatai/files/adam_cikk_2011jun09.pdf (2023. 03. 25.)
 10. Gyorgyovich Miklós – Menich Dóra – Simon Nikolett – Kollár Dávid – Szodorai Dóra (szerk.) (2018): Önkéntesség Magyarországon. Századvég.
 11. Idigoras, José Ignacio Tellechea (2022). Egyedül, gyalog – Loyolai Szent Ignác élete. Jezsuita kiadó, 127.
 12. Juhász Orchidea (2022). Service learning: a tanulási célú közösségi szolgálat. Egy útkereső reflexiói. In Új Pedagógiai Szemle. 2022/11–12. 5–16
 13. Karlowitz - Juhász Orchidea (2014). Pedro Arrupe és a „másokért élő ember” eszménye, Zempléni Múzsa, 14. évfolyam 4. szám (2014 tél) 5–11.
 14. Lengyel Oktatási Minisztérium 2019. augusztus 21-i rendeletének 7. §-a (134. cikk (2) bekezdés 4. pontja: . www.gov.pl/attachment/f2aa78b4-b2b6-45f6-a31d-e20ec06e740d, (2023. 03. 18.).
 15. Markos Valéria (2021). Kik a nyertesei az iskolai közösségi szolgálatnak? – az iskolai közösségi szolgálat iránti pozitív attitűdöket befolyásoló tényezők vizsgálata, In Önkéntes Szemle, 1. évfolyam, 1. szám, 69–82.
 16. Markos Valéria (2016). Közösségi szolgálat vagy önkéntesség? In Education 2016/3, 444–450.
 17. Meschedei Compassion program (2023) https://gymn-benedictinum.de/index.php/wiroeffnen-uns/21-compassion (2023. 04. 07.)
 18. Nagy Ádám – Trencsényi László (2012). Szocializációs közegek a változó társadalomban, ISZT Alapítvány, 2012.
 19. Nárai Márta – Balázsné Mátyus Barbara (2022). Társadalmi érzékenyítés és önkéntességre motiválás az iskolai közösségi szolgálat tapasztalatai a fogadószervezetek oldaláról. In Az önkéntesség színei, szerk. Nárai Márta és Tóbiás László, Gyerekparadicsom Alapítvány. 105–130.
 20. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2021–2030 tervezet (2021). https://eta-szov.hu/2021/04/12/nemzeti-onkentes-strategia-2021-2030-online-tarsadalmi-konzultacio/
 21. Report from mapping of the educational situation in the Central and Eastern European region with focus on service-learning. (2019). Brozmanova Gregorova, Alžbet–Bariakova Zuzana a Kubišova Ľuboslav– Murray Svidroňova, Maria; Šolcova, Jana, CLAYSS, Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, Latin-American Center for Service-Learning, Buenos Aires.
 22. Sárosi Tünde (2019). Polgári Szolgálat Franciaországban, Szociálpedagógia 2019/13, 36–57.
 23. Sárosi Tünde (2022). Az iskolai közösségi szolgálat pedagógiai elemei és szerepe a személyiségfejlődésben, doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola.
 24. Szent Ferenc Perugai legenda http://ofm.ro/kolozsvariferencesek/perugiai
 25. Szent Ursula Gimnázium programja (2023). https://www.st.ursula-wien.at/AHS/index.php/ahs-gymnasium/was-wir-anbieten/schulprojekte-sport-sprachreisen/26-compassion-soziale-verantwortung-lernen (2023. 04. 10.)