Új folyam I. 2. szám (2023)
Párbeszéd

A romániai bölcsődei nevelési gyakorlat jellemzői az intézményrendszeri változás tükrében

Barabási Tünde
Babes-Bolyai Tudományegyetem, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat, egyetemi docens
Stark Gabriella
Babes-Bolyai Tudományegyetem, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat, egyetemi adjunktus

Megjelent 2023-12-31

Kulcsszavak

  • romániai koragyermekkori nevelés,
  • intézményrendszeri átalakulás,
  • bölcsődei nevelés

Absztrakt

A romániai kisgyermeknevelés a 2022-2023-as tanév előtt a szociális ágazatba tartozott, ezt követően tagolódott be az oktatási rendszerbe tagolódott a 100/2021-es sürgősségi kormányrendelet értelmében. Lényeges ugyanakkor, hogy curriculáris szabályozásban a bölcsődei és az óvodai nevelés kérdései egységet alkotnak már a 2019-es koragyermekkori nevelési curriculum értelmében, amely a bölcsődei és az óvodai szintek szabályozását egyaránt megjeleníti. Az bölcsődék intézményrendszeri változásának hatásai tovagyűrűzők: a bölcsődei nevelők, szülők, óvodapedagógusok számára is érzékelhetőek. Tanulmányunkban a bölcsődei nevelők tapasztalatai alapján mutatjuk be azt, hogy az oktatási rendszerbe tagolódott bölcsődei nevelés mindennapi gyakorlata milyen jellemzőkkel bír, és hogy ez a koragyermekkori curriculummal milyen mértékben van összhangban, mennyire felkészültek a bölcsődei nevelők a curriculáris előírások érvényesítésére. Kérdőíves vizsgálatunk hipotézise szerint a bölcsődei nevelők ismerik a curriculum előírásait, de az érvényesítés mértékét meghatározza a bölcsődei nevelő előzetes képzettsége/végzettsége. Eredményeink azt mutatják, hogy a bölcsődei nevelők ismerik jól értelmezik a curriculumban megjelenő tevékenységtípusokat, fejlesztési területeket, de ezek gyakorlati megjelenését befolyásolják a bölcsődei nevelő tanulmányai. Összességében a tanulmány az új intézménystruktúrában megjelenő bölcsődei nevelési gyakorlat helyzetképét mutatja be a gyakorló pedagógusok szempontjából.

Hivatkozások

  1. *** 1/2011-es Oktatási Törvény (Legea educației naționale nr. 1/2011). https://www.edu.ro/sites/default/files/legea-educatiei_actualizata%20august%202018.pdf
  2. *** 100/2021-es Sürgősségi Kormányrendelet - Ordonanța de urgență 100 din 10 septembrie 2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
  3. *** 2019. A koragyermekkori nevelés curriculuma. Ministerul Educației și Cercetării, București.
  4. *** 566/2022-es Kormányrendelet – Hotărârea nr. 566 din 28 aprilie 2022, Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară
  5. ***2019. Curriculum pentru educație timpurie (a copiilor de la naștere până la vărsta de 6 ani). Minis¬terul Educaţiei Naționale, Bucureşti. URL: https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf
  6. Barabási T. (2023, in press). A romániai koragyermekkori nevelési curriculum bölcsődei vetülete: elméleti fogódzók és gyakorlati megvalósíthatóság. In Barabási T, Dósa Z., Péter L. és Szántó B. (szerk.): Kompetencia és tudástranszfer az oktatásban XII. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár.
  7. Lajtai Zsoltné Kollár M. (2022). A csecsemő és kisgyermek nevelése-gondozása. In Darvay Sarolta (szerk.): Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése és gondozása. EKF Líceum Kiadó, Eger pp. 136-176.