Folyóiratok

 • Axis – Vallás- és eszmetörténeti folyóirat

  Folyóiratunkat a PPKE Történettudományi Doktori Iskolája alapította 2012-ben azzal a céllal, hogy a doktori iskola profiljának megfelelően fórumot adhasson az itt zajló kutatásoknak, valamint publikációs lehetőséget az iskola doktoránsainak és tanárainak. A folyóirat eszme- és vallástörténettel foglalkozó munkákat közöl tematikus keretben, amelyek keresztény szellemű tudományos megközelítésben dolgozzák fel anyagukat – erre utal a folyóirat címe is, az axis „tengely” szó. A két bíráló által lektorált folyóirat nemzetközi szerkeszőbizottsága törekszik arra, hogy a határ- és rokon diszciplínákat – művelődés- és művészettörténet, antropológia, néprajz, keleti és klasszikus kultúrák kutatása – felölelő folyóirat módszereiben és tematikájában lépést tartson a világ tudományos változásaival.

 • Teológia

  A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara évente két alkalommal adja közre Teológia című hittudományi lapját, mely jeles magyar teológusok tanulmányait gyűjti össze és számos teológiai, filozófiai, egyháztörténeti, liturgiai, egyházjogi és lelkipásztori cikkel fordul az érdeklődők felé.

 • Humán Innovációs Szemle

  A Humán Innovációs Szemle szerkesztőbizottságában szerepet vállaló elismert hazai és külföldi szakemberek közös célja a társadalmi és kulturális tőke növelése, a humán kutatás-fejlesztés és innováció eredményeinek megismertetése az olvasókkal, a társadalmi és gazdasági szereplőkkel.

  A szakfolyóirat céljai között szerepel a különböző humán szakterületek innovációs kezdeményezéseinek és képviselőinek bemutatása, a hazai és nemzetközi szakmai és tudományos együttműködési hálózatok erősítése, a különböző szektorok, tevékenységi rendszerek, szakmai és tudományos műhelyek közötti kooperáció elősegítése a széles értelemben vett társadalomtudományi innováció témakörében folyó diskurzus kiterjesztésével, folyamatos tudástranszfer és tapasztalatcsere megvalósításával.

 • Folia Humanistica et Socialia

  A 2023-ban alapított Folia Humanistica et Socialia évente két alkalommal megjelenő, lektorált, tudományos folyóirat, amelyben elsősorban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának és partnerintézményeinek oktató-kutatói és hallgatói közölnek eredeti kutatási eredményeket, szerkesztett konferencia-előadásokat és recenziókat a humán és társadalomtudományok területéről.

 • Mester és Tanítvány

  A Mester és Tanítvány folyóiratot 2003-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Pedagógiai Intézete alapította Hoffmann Rózsa főszerkesztő vezetésével, azzal a céllal, hogy a keresztény értékeket őrző és a nemes hagyományokat nyíltan vállaló pedagógiai periodikával szolgálhassa a nevelés ügyét.

  A PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a lapot tíz év szünetelés után 2023-tól megújulva, a kari folyóirat-család tagjaként, akadémiai és nemzetközi elvárásokat követve indítja újra.

 • Verbum – Analecta Neolatina

  A Verbum – Analecta neolatina célja, hogy a közép- és újkori latin, valamint az újlatin irodalmak, nyelvek és kultúrák területén végzett kutatások számára fórumot biztosítson, különös tekintettel a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a vele együttműködő intézményekben elért eredmények bemutatására.

 • Pázmány Papers – Journal of Languages and Cultures

  A Pázmány Papers évente egyszer megjelenő, angol nyelvű online folyóirat, melynek célja, hogy anonim lektori vélemények alapján kiválasztott eredeti, új tudományos eredményeket felmutató írásokat közöljön a nyelv-, irodalom- és kultúratudományok területéről. Az interdiszciplináris folyóirat fiatal kutatóknak és tudományterületük elismert szakembereinek egyaránt lehetőséget nyújt elméleti és gyakorlati kérdések megvitatására. Minden szám egy-egy téma köré szerveződik, melyet vegyes tematikájú tanulmányok és recenziók egészítenek ki.