Villata, E. (2023) “Sabine Frommel, Mária Prokopp & Zsuzsanna Wierdl (eds.): The Renaissance Studiolo in Europe / Le studiolo en Europe à la Renaissance / Lo studiolo rinascimentale in Europa”, Verbum – Analecta Neolatina, 24(2), pp. 343–347. doi: 10.59533/Verb.2023.24.2.9.