Gotia, Andrei. 2004. “Adoro Te Devote – a Synthesis of St. Thomas Aquinas’s Eucharistic Theology”. Verbum – Analecta Neolatina 6 (1):109-16. https://doi.org/10.1556/verb.6.2004.1.10.