[1]
Gotia, A. 2004. Adoro Te devote – a synthesis of St. Thomas Aquinas’s eucharistic theology. Verbum – Analecta Neolatina. 6, 1 (Apr. 2004), 109–116. DOI:https://doi.org/10.1556/verb.6.2004.1.10.