Parlagi, G. (2014) „Dániel jövendölései a patrisztikus irodalomban: Krisztológiai értelmezések Dániel könyvének szöveghelyeire”, Axis – Vallás- és eszmetörténeti folyóirat, 3(2), o. 85–97. Elérhető: https://ojs.ppke.hu/index.php/axis/article/view/224 (Elérés: 8 december 2023).