Zsengellér, J. (2014) „Zsidó irányzatok Dániel könyve hátterében?”, Axis – Vallás- és eszmetörténeti folyóirat, 3(2), o. 39–47. Elérhető: https://ojs.ppke.hu/axis/article/view/220 (Elérés: 14 június 2024).