Karasszon, I. (2014) „A hellénista vallásreform”, Axis – Vallás- és eszmetörténeti folyóirat, 3(2), o. 49–57. Elérhető: https://ojs.ppke.hu/axis/article/view/221 (Elérés: 23 július 2024).